Dílna

Úvod » Dílna

Chráněná dílna - chráněné pracovní místo

Dovolte nám, abychom vám nabídli spolupráci, která vám může přinést úspory v oblasti plnění vašeho povinného podílu dle Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. §81 a podle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 518 z roku 2004.

Jsme malá flexibilní společnost zaměstnávající výhradně osoby se zdravotním postižením.

Prosím, odkontrolujte si s vaším finančním oddělením, kolik jste za minulý rok zbytečně odvedli do pokladny státu z titulu výše uvedeného ustanovení. Díky spolupráci s námi snížíte tento náklad již za letošní rok!